Az összes belföldi folyóirat

Minden kezdőbetű - A - B - C - E - F - H - I - J - K - M - N - O - P - R - S - T - V - Ú
Címsorrend változtatás
Acta Humana – lelőhelyek
Akkreditációs Értesítő – lelőhelyekkatalógus
Aranysas – lelőhelyek
Baranyai Civil Korzó – lelőhelyek
CEO Magazin – lelőhelyek
Echo – lelőhelyekkatalógus
Educatio – lelőhelyekkatalógus
Egyenlítő – lelőhelyekkatalógus
Esély – lelőhelyekkatalógus
Eszmélet – lelőhelyekkatalógus
Európai Tükör – lelőhelyekkatalógus
Falu, Város, Régió – lelőhelyekkatalógus
Felderítő Szemle – lelőhelyek
Felnőttképzés – lelőhelyek
Felnőttképzési Hírlevél – lelőhelyek
Felsőoktatási Műhely – lelőhelyekkatalógus
Figyelő – lelőhelyekkatalógus
Hivatalos Értesítő – lelőhelyek
Honvéd – lelőhelyek
Honvéd Altiszti Folyóirat – lelőhelyek
Honvédségi Szemle – lelőhelyek
Humánpolitikai Szemle – lelőhelyekkatalógus
Hungarian Defence Mirror – lelőhelyek
Hungaricum – lelőhelyek
Információs Társadalom – lelőhelyekkatalógus
Iskolakultúra – lelőhelyekkatalógus
Jel-Kép – lelőhelyek
Jelenkor – lelőhelyekkatalógus
Képzés és Gyakorlat – lelőhelyek
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – lelőhelyekkatalógus
Könyvtári Figyelő – lelőhelyekkatalógus
Közgazdasági Szemle – lelőhelyekkatalógus
Kreatív Basic – lelőhelyek
Kritika – lelőhelyekkatalógus
Kultúra és Közösség – lelőhelyekkatalógus
Magyar Könyvszemle – lelőhelyekkatalógus
Magyar Közlöny – lelőhelyekkatalógus
Magyar Múzeumok – lelőhelyek
Magyar Nemzet – lelőhelyekkatalógus
Magyar Pedagógia – lelőhelyekkatalógus
Marketing és Menedzsment – lelőhelyekkatalógus
Médiakutató – lelőhelyekkatalógus
Minőség és Megbízhatóság – lelőhelyekkatalógus
Mozgó Világ – lelőhelyekkatalógus
Munkaügyi Értesítő – lelőhelyekkatalógus
Munkaügyi Szemle – lelőhelyekkatalógus
Művelődés, Népfőiskola, Társadalom /MNT – lelőhelyek
Múzeumi Hírlevél – lelőhelyek
Múzeumi Közlemények – lelőhelyekkatalógus
Népszabadság – lelőhelyekkatalógus
Oktatási és Kulturális Közlöny online – lelőhelyekkatalógus
Pályázatfigyelő – lelőhelyekkatalógus
PC World – lelőhelyek
Pedagógusképzés – lelőhelyekkatalógus
Rendezvény Magazin – lelőhelyek
Szakképzési Szemle – lelőhelyekkatalógus
Szakmai Szemle – lelőhelyek
Szakoktatás – lelőhelyek
Szín – lelőhelyek
Szociális és Munkaügyi Közlöny – lelőhelyekkatalógus
Társadalombiztosításról Mindenkinek – lelőhelyek
Tér és Társadalom – lelőhelyekkatalógus
Tudásmenedzsment – lelőhelyekkatalógus
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás online – lelőhelyekkatalógus
Turizmus Bulletin – lelőhelyek
Új Dunántúli Napló – lelőhelyekkatalógus
Új Ifjúsági Szemle – lelőhelyek
Új Pedagógiai Szemle – lelőhelyekkatalógus
Vezetéstudomány – lelőhelyekkatalógus